Walne Zgromadzenie

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Fosą” stosownie do § 15 Statutu Spółdzielni informuje, iż Walne Zgromadzenie Członków SM „Nad Fosą” w dniu 13 czerwca 2016r. podjęło następujące uchwały:

 

Uchwała nr 1/2016 zatwierdzająca „Sprawozdanie finansowe SM „Nad Fosą” za 2015 rok”

Uchwała nr 2/2016 zatwierdzająca wykorzystania zysku netto z działalności gospodarczej za rok 2015 z przeznaczeniem na fundusz remontowy.

Uchwała nr 3/2016 zatwierdzająca zagospodarowania nadwyżki GZM za rok 2015 z przeznaczeniem na fundusz remontowy.

Uchwały nr 4/2016, 4a/2016 zatwierdzające absolutorium Członkom Zarządu S.M. „Nad Fosą” za 2016 rok.

Uchwała nr 5/2016 zatwierdzająca „Plan gospodarczy SM „Nad Fosą” na 2016 rok.

Uchwała nr 6/2016 określająca jako siedmioosobowy skład Rady Nadzorczej SM „Nad Fosą” na kadencję trzyletnią rozpoczynającą się w dniu 13.06.2016 roku.

Uchwała nr 7/2016 wybierająca siedem osób spośród członków SM „Nad Fosą” na członków RN.